Skupina osobnostného rozvoja

S radosťou vám oznamujeme, že v priestoroch Q-centra túto jeseň opäť odštartuje LGBT skupina osobnostného rozvoja. Cieľom skupinových stretnutí vedených dvomi skúsenými psychologičkami je ponúknuť bezpečný priestor, kde budete môcť otvorene hovoriť o tom, ako vnímate seba a svet okolo vás, o svojich radostiach, či problémoch, ktoré sa budeme snažiť spolu rozlúsknuť.

Stať sa súčasťou skupiny môže byť zdrojom vášho osobnostného rastu. Získané komunikačné zručnosti vám môžu pomôcť pri zlepšení medziľudských vzťahov. Stretnutie ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciou, či rodovou identitou, ktorí dennodenne riešia podobné situácie ako vy, vám sprostredkuje lepšie porozumenie, pozitívnu emocionálnu skúsenosť a vedomie, že byť lesbou, gejom, bi, či trans je v poriadku.

Počas týchto zážitkových stretnutí budeme rozprávať o tom ako vo svoj prospech zúžitkovať to, čo v sebe máme. Podľa vašej potreby sa dotkneme aktuálnych tém akými sú rodina,coming out, či partnerské vzťahy, atď.

Zároveň vás chceme ubezpečiť, že všetko, čo v skupine odznie, je vysoko dôverné a nebude rozoberané s nikým mimo skupinu.

Viac informácií o tom ako skupiny fungujú

Info

Miesto konania

Q-centrum

Ako sa k nám dostať

Trvanie

15 týždňov

(90 minútové stretnutia 1x do týždňa vo večerných hodinách)

Plánovaný začiatok

október/november 2016

Podmienky účasti

Si lesba, gej, bisexuálny, transrodový človek alebo sa hľadáš. Skupina je určená pre jednotlivcov, nie pre páry (toto zahŕňa aj bývalých partnerov/ky).

Kontakt

Ak sa chceš prihlásiť, alebo na niečo spýtať, prosím, kontaktuj ma:

Mgr. Katarína Franeková
katarina.franekova@qcentrum.sk