Skupina pre rodičov a blízkych lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí

Nikto vás nepripravuje na to, že vám vaše dieťa jedného dňa povie „Mami, oci, som lesba, gej, “bisexuálny alebo transrodový človek.“ Myslíte si, že svoje deti poznáte, viete čo práve prežívajú. Predstavujete si pre nich tú najlepšiu budúcnosť, partnera/ partnerku opačného pohlavia a pre seba kopec vnúčat. Ste zmätení, lebo zrazu máte pocit, že svoje dieťa nepoznáte. Sny, ktoré ste si pre neho/ ňu vysnívali, sa rozplynuli. Mnohí/ é z vás sú zaskočení/é, preto často na začiatku možno zareagujete šokom, hnevom, smútkom. Zmeniť predstavy o živote svojho dieťata nie je ľahké, no to, že vám dieťa povie o tom, že je gej, lesba, bisexuálne alebo transrodové, neznamená, že ho strácate. Naopak, puto medzi vami sa môže stať ešte pevnejším.

Podporná skupina pre rodičov a blízkych LGBTI ľudí - Apríl 2015

Cieľom skupiny, ktorú budú viesť psychologičky, je ponúknuť bezpečný priestor pre spätnú väzbu a skupinovú podporu rodičov a blízkych LGBT ľudí. V takomto prostredí budete môcť hovoriť o svojich obavách, výčitkách, smútkoch. Budeme tiež hovoriť odkiaľ tieto prevažne negatívne pocity spojené s coming outom vašeho dieťaťa prichádzajú a ako ich lepšie spracovať. Mnohí/ é z vás presne nevedia, čo to tá sexuálna orientácia a rodová identita vlastne je. Spoločne budeme hľadať odpovede na tieto i iné otázky. Spracovanie coming outu svojho dieťaťa a svojej vlastnej reakcie naň, zisťovanie informácií o LGBT problematike, to všetko chce svoj čas. V tomto čase je veľmi nápomocné mať okolo seba ľudí, ktorí prežívajú niečo podobné, ktorým sa môžete zveriť. Skupina vám zároveň môže pomôcť urobiť vzťah s dieťaťom ozajstnejším. Účasťou v nej máte možnosť dať najavo svoju ochotu prekonávať ťažkosti a schopnosť robiť zmeny. Zároveň vás chceme ubezpečiť, že všetko, čo v skupine odznie, je dôverné a nebude rozoberané s nikým mimo skupinu.

Viac informácií o tom ako skupiny fungujú, nájdete na v sekcii o podporných skupinách.

Kde?

Miesto konania

Q-centrum

Ako sa k nám dostať

Trvanie

90 minútové stretnutia
1x do týždňa
vo večerných hodinách

Kontakt

Ak sa chcete prihlásiť, alebo na niečo spýtať, prosím, kontaktujte ma:

Mgr. Katarína Franeková
katarina.franekova@qcentrum.sk