Psychologické poradenstvo

Čo poskytujeme?

Pomoc pri vyrovnávaní sa so špecifickými situáciami v živote, v ktorých si nevieš rady a máš pocit, že si na to sám/a

  • coming-out, porozumenie a prijímanie svojej sexuálnej, orientácie a rodovej identity,
  • homofóbia v sebe, rodine a najbližšom okolí,
  • strach, úzkosť, obavy, pocity hnevu,
  • narušené partnerské vzťahy, osamelosť.

Práca na osobnostnom raste:

  • poznanie svojho prežívania a hodnoty, reálny sebaobraz, objavovanie vlastného potenciálu riešiť ťažké životné situácie.

Pomoc blízkym a príbuzným LGBT ľudí pri:

  • lepšom porozumení a akceptácii sexuálnej orientácie, či rodovej identity svojich detí, rodičov a blízkych.

Pokiaľ máš problém, ktorý sme vyššie neuviedli, nenechaj sa odradiť. Radi ti pomôžeme i v iných životných situáciách a pri iných problémoch.

Ako?

V rámci psychologického poradenstva poskytujeme najmä poradenstvo individuálnou formou a to osobne, návštevou Q-centra, telefonicky alebo e-mailom.

Poskytovanie psychologických služieb vždy bolo a dodnes je spojené s osobnou návštevou, ktorá má v poradenskej práci s človekom svoje nesporné výhody. Psychológ/ička aj klient/ka navzájom vysielajú a prijímajú množstvo neverbálnych signálov, ktoré mnohokrát odkazujú na dôležité informácie za slovami. Psychológ/ička potom dáva spätnú väzbu nielen na to, čo od klienta počuje, ale aj na to, čo vidí. Osobným stretnutím sa zároveň vytvára jedinečný vzťah medzi poradcom/kyňou a klientom/kou, ktorý je dôležitým faktorom účinnosti poradenského procesu.

Ak chceš využiť službu individuálneho poradenstva, je potrebné dohodnúť si termín vopred, telefonicky alebo e-mailom. Zatiaľ máme len jednu psychologičku, preto sa týmto spôsobom snažíme predchádzať tvojmu sklamaniu, že prídeš a nebude mať na teba priestor. Ak sa ozveš vopred, získaš istotu, že tam v dohodnutý termín bude pre teba. V prípade, že z nejakého dôvodu nie je možné prísť osobne, či už kvôli vzdialenosti alebo jednoducho preferuješ väčšiu anonymitu, môžeš využiť našu internetovú poradňu, či telefonickú linku dôvery. Pri tejto, tzv. dištančnej forme poradenstva, nie si limitovaný/á miestom. Ľudia zároveň zvyknú mať menší ostych, písaný text (v prípade mailu) poskytuje viac času sformulovať problém.

Či už si zvolíš osobné stretnutie so mnou v centre, linku dôvery alebo sa rozhodneš napísať mi e-mail o tom, čo ťa trápi, vždy ťa rada vypočujem a spolu s tebou sa budem snažiť porozumieť. Úprimne totiž verím, že každý človek má v sebe silu, len ju možno nachvíľu niekde na ceste stratil.

Poučenie pre klientky a klientov: Psychologická pomoc poskytovaná v Q-centre je odporúčaným postupom pre klienta, či klientku a Q-centrum ani psychologička za finálne vyriešenie problému nenesú žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi/ke, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu nemá Q-centrum ani psychologička žiaden dosah.

Kontakt

Objednať sa môžeš u našej pracovníčky prvého kontaktu:

Zavolaj pondelok až štvrtok
od 09:00 do 17:00

Ak z nás z nejakého dôvodu telefonicky nezastihnete, ozveme sa vám späť formou SMS.

Poradí ti

Mgr. Katarína Franeková
psychologička