Sociálne poradenstvo

Čo poskytujeme?

Prvý kontakt s klientkou alebo klientom. V rámci prvého kontaktu spolu s klientkou alebo klientom zmapujeme jej/jeho potreby a porozprávame sa o možných riešeniach. Je vhodné zadefinovať svoj problém čo najpodrobnejšie. Možno aj banálna informácia môže byť dôležitá.

Poskytnutie opory a pomoci v záťažových životných situáciách, kedy si klient alebo klientka nevedia poradiť vlastnými silami a potrebujú okamžitú odbornú pomoc. Často sa jedná o situácie, ktoré sú vnímane ako „neriešiteľné“.

Sprevádzanie klientky alebo klienta do iných inštitúcii, organizácii (napr. úrady, lekár/ka) alebo k inému odborníkovi či odborníčke, pomoc pri vybavovaní dokladov, dokumentov, získavanie potrebných sociálnych zručností, pomoc pri zorientovaní sa v sieti inštitúcii.

Vzdelávanie a prevencia v oblasti sexuálne prenosných ochorení (najmä zo špecifikom LGBT), zvyšovanie informovanosti o sexuálne prenosných ochorení a ich testovaní

Pomoc, sprevádzanie, informácie a prípravu pri procese tranzície (zmeny rodu/pohlavia), pomoc pri vybavovaní dokladov alebo pri ich zmene, návštevy sexuologičky, asistencia pri lekárskych návštevách a pod.

Asistenciu pri hľadaní zamestnania, poradenstvo v prípade diskriminácie na pracovisku, pomoc pri písaní životopisu a pod.

Poradenstvo v súvislosti s rozvodom manželstva, najmä v súvislosti s úpravou práv a povinností voči maloletým alebo plnoletým nezaopatreným deťom, výživné a pod.

Informácie o štátnych dávkach alebo inej finančnej podpore

Pokiaľ máš problém, ktorý sme vyššie neuviedli, nenechaj sa odradiť. Radi ti pomôžeme i v iných životných situáciách a pri iných problémoch.

Ako?

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme najmä poradenstvo individuálnou formou a to osobne, návštevou Q-centra, telefonicky alebo e-mailom.

Na osobné stretnutie je potrebné sa vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky, a dohodnúť si spoločný termín.

V prípade, že z nejakého dôvodu nie je možné prísť osobne, či už kvôli vzdialenosti alebo radšej preferuješ vyjadrovanie písmom, môžeš využiť našu internetovú poradňu alebo mi napíš e-mail. Je vhodné zadefinovať svoj problém čo najpodrobnejšie. Možno aj banálna informácia môže byť pre mňa dôležitá.

Problém môže presiahnuť rozsah poradenstva poskytovaných Q-centrom, v takom prípade sa ti pokúsim poradiť, nasmerovať na príslušné orgány alebo inštitúcie alebo sa ti pokúsime nájsť vhodného odborníka/čku, či inú potrebnú pomoc.

Poučenie pre klientky a klientov: Socialna pomoc poskytovaná v Q-centre je odporúčaným postupom pre klienta, či klientku a Q-centrum ani sociálna pracovníčka za finálne vyriešenie problému nenesú žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi/ke, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu nemá Q-centrum ani sociálna pracovníčka žiaden dosah.

Kontakt

Objednať sa môžeš u našej pracovníčky prvého kontaktu:

Mgr. Zuzana Jankechová
zuzana.jankechova@qcentrum.sk
Tel: 0948 287 983

Zavolaj pondelok až štvrtok
od 10:00 do 16:00

Ak z nás z nejakého dôvodu telefonicky nezastihnete, ozveme sa vám späť formou SMS.